fot_detalj.jpg
 
 

Structural Bodywork

Structural Bodywork (også kalt myofascial release) er en form for manuell terapi som fokuserer spesifikt på bindevevet (fasciaen), som omslutter alle strukturer i kroppen. Tradisjonell anatomi gir musklene og skjelettet hovedrollene i bevegelsesapparatet vårt, mens bindevevets betydning inntil nylig tildels er blitt oversett. Jo mer det forskes på dette spennende feltet, desto tydeligere blir det at fasciaen, et sammenhengende sanseorgan som omslutter alle muskler, knokler, ledd og organer fra topp til tå, er et kommunikasjonssystem som er helt vitalt for kroppens optimale funksjon, stabilitet og mobilitet.

I Structural Bodywork ser vi kroppen som ett sammenhengende system, hvor alt henger sammen, og alle elementene påvirker hverandre. Med utgangspunkt i bindevevet ser vi på hvordan holdnings- og bevegelsesmønstre, feilbelastning eller mangel på bevegelse kan skape kompensasjoner som ofte får konsekvenser helt andre steder i kroppen. En kombinasjon av bevegelse og manuelle teknikker gir effektive og langvarige resultater, og baserer seg på nyere forskning på samspillet mellom skjelett, muskler, ledd og bindevevets proprioceptorer (sansecellene som gir oss evnen til å avgjøre egne kroppsdelers posisjon).

I Structural Bodywork bruker vi detaljert holdnings- og bevegelsesanalyse sammen med kunnskapen om hvordan bindevevet binder spesifikke muskler sammen i lange kjeder fra topp til tå, og fra innerst til ytterst i ulike lag i kroppen, slik at vi kan avdekke hvor og hvordan et problem har oppstått. For å frigjøre det vevet som «sitter fast», eller ikke beveger seg optimalt, benyttes dyp manipulering av kroppens mykvev kombinert med klientens bevegelse. Målet er å gjenopprette balansen mellom kroppens muskel- og bindevevsstruktur og tyngdekraften.

En behandling vil begynne med en stående holdnings- og bevegelsesanalyse. Gjennom timen vil du dels ligge på behandlerbenken, sitte eller bevege deg stående.

Anbefalt behandlingstid 60 til 90 minutter.